W związku z ogłoszonym naborem na Granty służące wsparciu dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym informujemy, iż istnieje możliwość ubiegania się o zakup komputera, laptopa lub tabletu dla dziecka, którego krewni w linii prostej  (rodzice/dziadkowie/pradziadkowie) pracowali w zlikwidowanych Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej funkcjonujących na terenie Gminy Nowogródek Pomorski. O zakup sprzętu mogą ubiegać się dzieci z klasy „0” Szkoły Podstawowej do końca szkoły średniej. Wartość otrzymanego sprzętu w przypadku komputera lub laptopa to sprzęt do 3500,00 zł. w przypadku tabletu to 1500,00 zł. wraz z ubezpieczeniem oprogramowaniem i Internetem (jeśli rodzic zadeklaruje chęć korzystania z Internetu, wartość sprzętu zostanie pomniejszona o kwotę potrzebną na opłaty z tytułu dostępu do Internetu).

Aby przystąpić do konkursu należy wypełnić oświadczenie wraz z klauzurą RODO stanowiące załącznik do ogłoszenia i złożyć w sekretariacie Szkoły bądź w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2021 r. 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ,które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy 

OŚWIADCZENIE O WYBORZE SPRZĘTU