Szanowni Państwo!
Już po raz piąty organizujemy Dzień Seniora wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa czasopismo „ZUS dla Seniora”,a w nim m.in. artykuły o zmianie zasad ustalania wysokości emerytury w czerwcu i korzyściach z otrzymywania emerytury na konto bankowe.
Warto też przeczytać o rehabilitacji leczniczej ZUS oraz wypłacie w listopadzie dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów.
Nasi partnerzy Dnia Seniora – Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Policja chcą na łamach tej gazetki przekazać Państwu ważne informacje.
Wśród nich znajdą Państwo artykuły o kompleksowym podejściu do leczenia osób w wieku powyżej 60 lat oraz o tym, jak istotne są badania profilaktyczne i wywiad lekarski.
Polecamy też artykuł o projektach PFRON, które dają osobom z niepełnosprawnością większą niezależność i samodzielność.
Warto też wziąć sobie do serca przestrogi Policji i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przed nieuczciwymi ludźmi i firmami.

 

Gazetka 

 


Życzymy Państwu wszystkiego dobrego i dużo zdrowia!
prof. Gertruda Uścińska
prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
dr Elżbieta Ostrowska
przewodnicząca ZG Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów