Nowogródek Pomorski, 05.11.2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O KONTYNUACJI XXX SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 29, pkt. 2 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dn. 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowogródek Pomorski) na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski postanawiam o kontynuowaniu zwołanej na dzień 04 listopada 2021 r. XXX Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski dnia 09 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

 

Porządek obrad kontynuowanej XXX Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Wznowienie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski.
  4. Zamknięcie obrad

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Nowogródek Pomorski

(-)

Małgorzata Glapka

 

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)