WÓJT GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Zaprasza

 na uroczystości z okazji

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

które odbędą się

11 listopada 2021

     Program uroczystości:

    13:00 Msza św. – Kościół p.w. św. Antoniego w Karsku 

     14:15 Sala Wiejska w Karsku

- przemówienia okolicznościowe

- program artystyczny

( dzieci ze Szkoły Podstawowej w Karsku,

 Zespół Karszczanki)

- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych