ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXXI SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 01 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 14:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

 

Planowany porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
 5. Projekty uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  2) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok
  3) Projekt uchwały w sprawie określenia zwolnień w podatku rolnym
  4) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na  2022 rok
  5) Projekt uchwały w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Wolne wnioski i informacje
 3. Zamknięcie obrad

 

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Nowogródek Pomorski

Małgorzata Glapka

 

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)