ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Spółka z o.o.  w Barlinku zawiadamia, że w związku z koniecznością przełączenia sieci wodociągowej do nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości RychnówKinice w dniu 16.12.2021 r. w godz. 12.00 – 16.00

    Prosimy o zgromadzenie wody w ilościach niezbędnych na czas przerwy w dostawie. Za powstałe niedogodności przepraszamy odbiorców.

Zarząd PWK PŁONIA Sp. z o.o.