ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXXII SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 22 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 14:30 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

 Planowany porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
  6. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021
2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2021-2032
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji rady
4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Interpelacje i zapytania radnych
  2. Wolne wnioski i informacje
  3. Zamknięcie obrad

 

 

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Nowogródek Pomorski

(-) Angelika Rutkowska