Przewodnicząca Rady Gminy Nowogródek Pomorski Angelika Rutkowska informuje, iż będzie pełniła dyżur dnia 21 stycznia 2022 r. od godz. 14:00 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.