ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXXIII SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

 

Planowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Sprawozdanie z działalności Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim za 2021 rok.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z wykonania uchwał Rady Gminy
 7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Nowogródek Pomorski za 2021 rok.
 8. Projekty uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki nr 685 położonej w Karsku
  2) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 892 położonej w Karsku
  3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022
  4) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 – 2032.
  5) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowogródek Pomorski na 2022 rok
  6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022.
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Wolne wnioski i informacje
 11. Zamknięcie obrad

 

PROJEKTY UCHWAŁ

Przewodnicząca
Rady Gminy Nowogródek Pomorski

Angelika Rutkowska

 

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)