ZAWIADOMIENIE

 

Gmina Nowogródek Pomorski zawiadamia, że w związku z koniecznością wymiany hydrantu przy Placu Jedności w Karsku nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Karsko w dniu 10.02.2022 r. w godz. 08.00 – 15.00.

 

Prosimy o zgromadzenie wody w ilościach niezbędnych na czas przerwy w dostawie.  Za powstałe niedogodności przepraszamy odbiorców.

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
/-/ Krzysztof Mrzygłód