Uprzejmie informuję, iż Gmina Nowogródek Pomorski w ramach złożonego wniosku o przyznanie grantu na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci rodzin, których krewni pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym otrzymała dofinansowanie w wysokości 295 500,00 zł. Zakup sprzętu komputerowego zostanie dokonany dla tych osób, które dostarczyły wszystkie niezbędne dokumenty w ramach weryfikacji złożonych oświadczeń. Lista osób, które zostały zweryfikowane pozytywnie dostępna jest w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski. Jednocześnie informuję, iż dokonano zmiany progów kwotowych w ramach konkursu. Na zakup laptopa bądź komputera stacjonarnego ustanowiono nowy próg kwotowy do 2 500,00 zł. natomiast na zakup tabletu do kwoty 1 000,00 zł.

Czas zakupu sprzętu komputerowego uzależniony jest od czasu przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie dostawy, oraz od czasu realizacji zamówienia przez wyłonionego w trakcie przetargu dostawcę. O terminie przekazania sprzętu zostaną Państwo poinformowani po dokonaniu zakupu i dostarczeniu komputerów do Gminy Nowogródek Pomorski.