Nowogródek Pomorski, 16.02.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXXIV SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy
 6. Sprawozdanie z optymalizacyjno-oszczędnościowego audytu oświaty w Gminie Nowogródek Pomorski
 7. Projekty uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim
  2) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 312 w Giżynie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  3) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nowogródek Pomorski do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Wolne wnioski i informacje
 3. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca
Rady Gminy Nowogródek Pomorski
Angelika Rutkowska

 

 

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)