W związku z działaniami militarnymi przy wschodniej granicy Polski przewiduje się migracje dużych grup ludności, ewakuowanych z terenów Ukrainy. Należy się spodziewać, że w związku z tą sytuacją do centrów powiadamiania ratunkowego (głownie do CPR w Lublinie oraz do CPR w Rzeszowie) będą napływać w zwiększonym nasileniu zgłoszenia kierowane od obywateli narodowości ukraińskiej lub w sprawach związanych z chęcią pomocy tym osobom. W związku z tym zaleca się wstrzymanie lub ograniczenie urlopów operatorom posługujących się językami wschodnimi oraz równomierne, w miarę możliwości CPR, obsadzenie nimi zmian. Stosowny grafik, ustalony z CPRami, zostanie umieszczony na platformie Moodle w zakładce Informacje lokalne. Osoby migrujące zazwyczaj nie posługują się językiem polskim i mogą niechętnie posługiwać się innymi, poza ukraińskim, językami wschodnimi. Wskazane są próby kontaktu również w języku angielskim.   

Przy granicy polsko-ukraińskiej mają powstać punkty recepcyjne dla uchodźców, gdzie będą im przekazywane niezbędne informacje dotyczące pobytu na terenie Polski. Na terenach przygranicznych zapewnione są punkty zabezpieczenia medycznego. Została również uruchomiona specjalna, dedykowana strona internetowa www.ua.gov.pl oraz infolinia +48 47 721 75 75.

W załączeniu wzór ulotki informacyjnej, przygotowanej dla obywateli Ukrainy.

W razie zgłoszeń dotyczących incydentów zbrojnych w pobliżu granicy z Polską należy pamiętać, że tereny przygraniczne zabezpieczone są funkcjonariuszami wszystkich służb, które na bieżąco monitorują sytuację i podejmują działania stosowne do sytuacji.