Po zapoznaniu się z oceną komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022, Wójt Gminy dokonał podziału środków na realizację zadań Gminy Nowogródek Pomorski w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

Zarządzenie 6/2022 - rozstrzygnięcie konkursów dla klubów sportowych