Zapraszam do udziału w konkursie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego pn.

„Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022.

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie
z: oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz wizji w terenie. Nadesłane zgłoszenia, które spełnią wymagania oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Kapituła konkursu wybierze 10 sołectw
z największą ilością punktów, w których zostanie przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:

  • I miejsca - 40 000 zł
  • II miejsca - 30 000 zł
  • III miejsca - 20 000 zł
  • Wyróżnienie - 10 000 zł

Podmiotami uprawnionymi do przedłożenia zgłoszenia i zawierania umów w ramach Konkursu, są gminy z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa
w terenu każdej gminy
. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w terminie do 15 kwietnia 2022 roku.

 

Regulamin konkursu wraz ze zgłoszeniem oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się pod adresem:
http://wrir.wzp.pl/piekna-zachodniopomorska-wies/o-konkursie-0

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ:
Aleksandra Jaszczuk tel. 91 44-10-215, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz
Paulina Makatun-Hałas tel. 91 44 10 233, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.