Wójt Gminy Nowogródek Pomorski w dniu 1 marca 2022 roku powołał zarządzeniem zespół ds. pomocy uchodźcom z Ukrainy przybywającym na teren Gminy Nowogródek Pomorski. W skład zespołu wchodzą Wójt Gminy jako Przewodniczący, Sekretarz Gminy, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownik Urzędu Gminy oraz Komendant Gminny OSP.

Celem zespołu jest koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy przybywającym na teren Gminy Nowogródek Pomorski w związku z prowadzonymi na terytorium ich kraju działaniami zbrojnymi.

Osoby z Ukrainy lub ich bliscy przebywający lub udający się do Gminy Nowogródek Pomorski mogą uzyskać informacje dot. pomocy pod numerami telefonów:
- Urząd Gminy w Nowogródku Pomorskim -   tel. 95 747 17 60
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsku -  tel. 95 747 17 39
- Zarządzanie Kryzysowe -  tel. 605481760

Na terenie Gminy Nowogródek przebywa już kilka rodzin, którym na bieżąco będzie udzielana pomoc.
O przeprowadzeniu zbiórek rzeczowych na rzecz rodzin z Ukrainy będziemy Państwa informować na stronie internetowej Gminy i przez sołtysów.
Wszelkie informacje dotyczące pobytu uchodźców można znaleźć na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie https://www.szczecin.uw.gov.pl/
Za wszelką udzieloną do tej pory pomoc przez mieszkańców Gminy bardzo dziękujemy.