Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

 

Wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski oferujących zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy

prosimy o zgłaszanie się do:

 

Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim,
ul. A. Mickiewicz 15, tel. 95 747 17 60

 

lub

 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsku,
ul. Pionierów, tel. 95 747 17 39

 

Koszt pobytu uchodźcy z Ukrainy, który przybył do Polski po 24 lutego 2022 r. będzie finansowany ze środków Skarbu Państwa.

Ponadto wszelką deklarowaną uchodźcom z Ukrainy pomoc prosimy również zgłaszać do wyżej wymienionych instytucji.

 

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

/-/ Krzysztof Mrzygłód