W dniu 17.06.2021 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym SANITAR Jan Kordacz na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kinice. Koszt budowy kanalizacji zgodnie z umowa zawartą z Wykonawcą wynosi 3 164 790,00 zł. Inwestycja podlega dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dofinansowanie udzielone zostanie do wysokości 63,67% kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 31 sierpień 2022 r.