Obywatele Ukrainy, którzy w związku z konfliktem na Ukrainie po 24 lutego 2022 roku uciekli przed wojną i wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL.
Nadanie numeru PESEL będzie możliwe od 16 marca 2022 roku, z dniem powszechnego uruchomienia usługi obsługi wniosków.

Co to jest PESEL
Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć.
PESEL jest przydatny m.in. do:

 • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • założenia konta w banku.

Gdzie składa się wniosek o numer PESEL
Aby otrzymać numer PESEL należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim , ul. Mickiewicza 15.

Jak składa się wniosek o nadanie numeru PESEL

 • Papierowy wniosek składa się osobiście w dowolnym urzędzie gminy.  
 • Wniosek jest bezpłatny.
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL.  
 • Wniosek musi być czytelnie podpisany.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego cudzoziemiec przekroczył granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 • Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia.
 • Składając wniosek warto podać swój adres e-mailowy i numer telefonu posiadający polską kartę SIM oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez Internet.

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 • Od osób, które skończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.
 • Potrzebna jest też fotografia biometryczna o wym. 35x45 mm

 W celu sprawnej obsługi interesantów prosimy przed udaniem się do Urzędu Gminy o telefoniczne umówienie wizyty w celu nadania numeru PESELpod nr tel. 957471760.

Wzór wniosku w języku Ukraińskim

Wzór wniosku w języku Rosyjskim

Klauzula RODO języku Ukraińskim

Klauzula RODO języku Polskim