Przewodnicząca Rady Gminy Nowogródek Pomorski Angelika Rutkowska informuje, iż będzie pełniła dyżur dnia 25 marca 2022 r. od godz. 14:30 do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.