Nowogródek Pomorski, 15.04.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali wiejskiej  w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad

  1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku za rok 2021
  2. Sprawozdanie z realizacji w roku 2021 Programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  3. Dyskusja nt. przystąpienia do Stowarzyszenia Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
  4. Dyskusja nt. przystąpienia do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich
  5. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 1084/12 położonej w Karsku
2) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w Świątkach
3) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
4) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn.
5) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Karsko gm. Nowogródek Pomorski.

  1. Zamknięcie obrad