Przewodnicząca Rady Gminy Nowogródek Pomorski Angelika Rutkowska informuje, iż będzie pełniła dyżur dnia 29 kwietnia 2022 r. od godz. 14:20 do godz. 15:45 w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.