Nowogródek Pomorski, 16.05.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXXVII SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 15:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021
 7. Projekty uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 742/3 w Karsku
  2) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 742/4 w Karsku
  3) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 742/5 w Karsku
  4) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 336/2 w Nowogródku Pomorskim
  5) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich
  6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia
  7) Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportu indywidualnego door-to-door przez Gminę Nowogródek Pomorski
  8) Projekt uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego
  9) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 - 2032
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Wolne wnioski i informacje
 3. Zamknięcie obrad

 

 

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Nowogródek Pomorski

Angelika Rutkowska