ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 Na podstawie § 69 i § 80 ust. 1 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r.) zwołuję posiedzenie «Komisja_dopełniacz», które odbędzie się dnia 23 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021
 2. Projekty uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 742/3 w Karsku
  2) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 742/4 w Karsku
  3) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 742/5 w Karsku
  4) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 336/2 w Nowogródku Pomorskim
  5) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich
  6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia
  7) Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportu indywidualnego door-to-door przez Gminę Nowogródek Pomorski
  8) Projekt uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego9) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 – 2032
 1. Zamknięcie obrad