Przewodnicząca Rady Gminy Nowogródek Pomorski Angelika Rutkowska informuje, iż będzie pełniła dyżur dnia 30 czerwca 2022 r. od godz. 15:15 do godz. 16:15 w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.