Szanowne Mieszkanki, Szanowni Mieszkańcy obszaru partnerstwa Lider Pojezierza!

Zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii o waszych gminach - miejscu, w którym żyjecie.

Jak postrzegacie swoje miejsce zamieszkania? W jaki sposób korzystacie z usług publicznych – przychodni zdrowia, przedszkoli, szkół, urzędów, miejsc rekreacji, wypoczynku, spotkań? Z jakimi problemami się borykacie? Co chcielibyście zmienić? Jakie są potrzeby rozwoju lokalnych samorządów?

Prosimy o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej – link: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8vemvgr1

Badanie prowadzone jest w terminie od 29.06.2022r. do 17.07.2022r. Ankieta ma charakter anonimowy, jest skierowana do mieszkańców obszaru partnerstwa Lider Pojezierza. Wyniki badania opinii społecznej mieszkańców będą pomocne w opracowaniu pogłębionej diagnozy i strategii rozwoju partnerstwa Lider Pojezierza, które obejmuje gminy: Barlinek, Bielice, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Drawno, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Pyrzyce, Recz, Trzcińsko-Zdrój, Warnice.

Będzie to również cenny głos w debacie o kierunkach rozwoju lokalnych samorządów i całego partnerstwa. Zebrane opinie pozwolą lepiej dostosować lokalną politykę władz do realnych potrzeb mieszkańców, dążyć do poprawy warunków życia w gminach na obszarze partnerstwa.

Badanie opinii odbywa się w ramach projektu "Centrum Wsparcia Doradczego Plus", którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a realizatorem Związek Miast Polskich i Fundacja „Fundusz Współpracy”.

Liczymy na Wasz głos!

 

Związek Miast Polskich w imieniu

Starostów, Burmistrzów, Wójtów
samorządów Partnerstwa Lider Pojezierza