Szanowni Państwo,

Ideą konkursu jest zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw społecznych rodzących się na wsiach i w małych miejscowościach, których inicjatorami i współtwórcami są strażacy-ochotnicy. Na konkurs można zgłosić dowolne nagranie filmowe lub prezentację multimedialną, które przedstawiają efekty działalności strażaków-ochotników w swoich lokalnych społecznościach. Chodzi o wszelkie inicjatywy związane z aktywnością strażaków w ich miejscu zamieszkania, z zastrzeżeniem, że nie są to działania bezpośrednio wynikające z udziału OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Działania takie to np. budowa czy remont obiektów użyteczności publicznej, zaangażowanie w tworzenie klubów i świetlic, organizacja imprez rekreacyjnych i kulturalnych, pokazy sprawności itp. Do konkursu mogą być zgłoszone aktywności lokalne z okresu po 1 stycznia 2019 roku.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

  1. Konkurs trwa od 31 maja 2021 r. do 31 sierpnia 2022 roku.
  2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca strażakiem (członkiem OSP) z obszaru wiejskiego
    – z wyjątkiem pracowników ARiMR oraz osób będących członkami ich najbliższych rodzin (tj. mąż, żona, dzieci, rodzice), w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym.
  3. Każdy z Uczestników Konkursu może nadesłać maksymalnie jedną pracę (film lub prezentację). Z każdej jednostki OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna praca konkursowa. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie danej OSP zostanie odrzucone.
  4. Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon czy program do prezentacji multimedialnych np. Power Point).
  5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl (link https://www.gov.pl/web/arimr/konkurs-zapaleni-do-pomocy)

Z poważaniem

 Karolina Barbara Bachorzyńska
Kierownik  Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dla Powiatu Myśliborskiego z siedzibą w Dębnie
tel. 95 7211821, IP 74751
www.arimr.gov.pl