ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie § 69 i § 80 ust. 1 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r.) zwołuję posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu, które odbędzie się dnia 27 lipca 2022 r. (środa) o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy, ul. A Mickiewicza 15 w Nowogródku Pomorskim.

Planowany porządek obrad

  1. Otwarcie obrad
  2. Ocena stanu realizacji ujętego w budżecie Gminy na rok 2022  zadania pn. "Zakup samochodu dla OSP Karsko".
  3. Dyskusja nt. możliwości dokonania przesunięć w budżecie Gminy na rok 2022 na współfinansowanie przez Gminę  zadania pn. "Zakup samochodu dla OSP Karsko".
  4. Zamknięcie obrad

                                                                                  Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu
Janusz Adami Mickiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)