APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
W SPRAWIE SEGREGACJI ODPADÓW

 

Zwracamy się do mieszkańców z apelem o prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych. Niestety nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy.

Przypominamy, że brak prawidłowej segregacji będzie skutkował naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 140 zł miesięcznie od mieszkańca (UCHWAŁA NR XXIX/186/20221 RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI z dnia 2 września 2021 r.)

Poziom recyklingu ustalony dla samorządów z każdym rokiem jest coraz wyższy i coraz trudniej osiągnąć go w gminie.

Analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Nowogródek Pomorski, wykazuje wysoki poziom wytwarzanych odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych. Tak utrzymująca się tendencja może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na  gminę kar pieniężnych, które to spowodują wzrost opłaty dla mieszkańców.