„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą  Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (  Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.)

Szanowni Państwo!

Jak co roku, Gmina Nowogródek przeprowadza akcję sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Nowogródek Pomorski jednak budżet jaki posiadamy na ten cel nie jest wystarczający na całkowite pokrycie kosztów jakie ponosimy w związku z rosnącym problemem namnażających się bezdomnych zwierząt. Aby  walka z bezdomnością była skuteczna i problem nie pogłębiał się musimy poddać sterylizacji i kastracji wszystkie zwierzęta jakie uda nam się odłowić.

Dlatego zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie  finansowe akcji sterylizacji i kastracji w ramach „Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski”
Mam nadzieję, że nasza prośba spotka się z zainteresowaniem i poparciem. Każdemu kto zdecyduję się pomóc serdecznie dziękujemy.

Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy: 67 8355 0009 0046 8897 2000 0004

Gmina Nowogródek Pomorski z dopiskiem: darowizna na akcję sterylizacja i kastracja zwierząt z terenu Gminy Nowogródek Pomorski.