W dniu 10 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim odbyło się przekazanie sprzętu komputerowego mieszkańcom Gminy Nowogródek Pomorski, którzy złożyli wniosek w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Sprzęt wręczyli Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Leszek Dobrzyński Poseł na Sejm RP oraz Wójt Gminy Nowogródek Pomorski Krzysztof Mrzygłód.

W ramach grantu otrzymano kwotę 295 500,00 zakupiono 2 tablety, 89 laptopów i 14 komputerów stacjonarnych, łącznie dofinansowaniem objęto 105 osób, ze 154 przyjętych wniosków.

 Sukcesywnie sprzęt komputerowy będzie wydawany po przygotowaniu stosownych umów przez Urząd Gminy w Nowogródku Pomorskim.