W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Nowogródek Pomorski Krzysztof Mrzygłód oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Subocz w towarzystwie posła na sejm RP Pana  Leszka Dobrzyńskiego podpisali umowę o dofinansowanie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kinice. 

Inwestycja polegała na budowie 4 kilometrów sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Kinice.

Dofinansowanie zostało przyznane w formie pożyczki (987.634,00 zł), która pomogła w sfinansowaniu wkładu własnego i pożyczki pomostowej (1.067.966,00 zł), która zostanie spłacona po otrzymaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.