Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił dla gmin nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. „kopciuchów” i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. 
   Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej. Gmina Nowogródek planuje aplikować  o dofinansowanie i pozyskać środki dla wszystkich chętnych  spełniających warunki  ustalone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zdeklarowania się o przystąpieniu do programu. Poniżej poziomy dofinansowania o jakie mogą ubiegać się mieszkańcy lokali mieszkalnych  w budynkach  wielorodzinnych.  

Część 1 – podstawowy poziom dofinansowania dla beneficjenta, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Część 2 – podwyższony poziom dofinansowania dla beneficjenta, którego przeciętne  miesięczne dochody (wskazane w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10 g ustawy - Prawo ochrony środowiska) nie przekraczają kwoty:

  • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym na jednego członka gospodarstwa domowego,
  • 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym

do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny

Część 3 – najwyższy poziom dofinansowania dla beneficjenta, którego przeciętne miesięczne dochody (wskazane w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust.10 g ustawy – Prawo ochrony środowiska) nie przekraczają kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym na jednego członka gospodarstwa domowego,
  • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia- nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

 

 Wniosek do pobrania

 

 

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie:

www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie)

WFOŚiGW w Szczecinie www.wfos.szczecin.pl/aktualnosci/cieple-mieszkanie

W Urzędzie Gminy pod nr tel. 957471760 wew.35