Nowogródek Pomorski 30.09.2022r.

 O G Ł O S Z E N I E

      Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Nowogródek Pomorski wzywa się do uiszczenia opłat za wykup miejsca na cmentarzu oraz opłaty eksploatacyjne.

     W związku z powyższym opłat można dokonać w kasie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.

                                                                                                                                           (-) Krzysztof Mrzygłód
Wójt Gminy Nowogródek Pomorski