Zapraszamy na spotkanie dotyczące naboru ofert w ramach Programu Społecznik 2022-2024. 

Spotkanie odbędzie się 11 października (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

Podczas spotkania poznacie Państwo cele i założenia Programu, dowiecie się jak założyć konto w generatorze wniosków Witkac, a także jak prawidłowo przygotować ofertę. 

Spotkanie poprowadzi animatorka Małgorzata Kuncewicz

W dniu 3 października br. rozpoczął się nabór wniosków na realizacje mikrodotacji w ramach Programu Społecznik 2022-2024. Wnioski można składać w generatorze Witkac do dnia 24.10.2022r. do godz. 23.59

  • premiowane będą projekty o charakterze proekologicznym,
  • będzie kontynuowana współpraca z młodzieżą, która będzie opiniowała wnioski,
  • premiowane będą działania pomocowe i integracyjnej na rzecz uchodźców

Nowością w tym naborze jest zapis dotyczący oddziałów terenowych tj. zgodnie z Regulaminem konkursu na udzielenie mikrodotacji łączna liczba złożonych wniosków w danym naborze nie może być większa niż 5, licząc wszystkie oddziały terenowe.

  • Dofinansowanie w wysokości do 5 000 zł.
  • Min. 410 mikrodotacji w skali województwa.
  • Okres realizacji 1.02-31.07.2023r.

Na udzielenie mikrodotacji wnioski mogą składać:

  • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, osp, wopr-y, koła gospodyń wiejskich, itp.)
  • grupy nieformalne we współpracy z opiekunem

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://spolecznik.karrsa.eu/