Nowogródek Pomorski, 04.10.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie § 69 i § 80 ust. 1 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r.) zwołuje się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Nowogródek Pomorski, które odbędzie się dnia 10 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad

  1. Otwarcie obrad
  2. Analiza szans i zagrożeń związanych z planami lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
  3. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022
2) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 – 2032
3) Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
4) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy Nowogródek Pomorski”
5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego od Powiatu Myśliborskiego

  1. Zamknięcie obrad