W związku z procedowaniem ustawy określającej cenę oraz zasady sprzedaży węgla dla samorządów prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na zakup węgla, który zgodnie z ustawą będzie kosztował max. 2200 zł za tonę (w przypadku jego dystrybucji przez skład węgla).

Chęć skorzystania z zakupu węgla po preferencyjnej cenie  można zgłaszać w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim, w Referacie Usług Lokalnych  pok. nr 6 lub pod nr tel. 95 7471891 i 95 747 17 60 wew. 35 a także do sołtysa sołectwa, w którym się zamieszkuje.

Należy podać swoje dane:

  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania
  3. Ilość węgla jaką planuje się nabyć (przysługuje max 2 tony na gospodarstwo domowe).

Zgodnie z projektem ustawy osobami uprawnionymi do uzyskania węgla po preferencyjnej cenie będą osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

 

 

 

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
/-/ Krzysztof Mrzygłód