ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie § 69 i § 80 ust. 1 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r.) zwołuję posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu, które odbędzie się dnia 3 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15.

Planowany porządek obrad

  1. Otwarcie obrad
  2. Analiza wzrostu kosztów obsługi zobowiązań Gminy Nowogródek Pomorski wynikających z podwyżki stóp procentowych w kontekście budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
  3. Analiza wzrostu kosztów energii w kontekście budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
  4. Analiza wniosków, które wpłynęły do budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
  5. Analiza WPF Gminy Nowogródek Pomorski w kontekście budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
  6. Zamknięcie obrad