Dnia 8 października br. odbyło się już ostatnie spotkanie na ćwiczeniach jednostek ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w projekcie pn.: „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” INT 116.  Na ćwiczeniach, których organizatorami były Straże miasta Angermunde oraz Straż Pożarna Gminy Pinnow, strażacy szkolili się z zakresu wypadków kolejowych oraz z zakresie pożarów lasów i roślinności. Tydzień wcześniej, naszą jednostkę gościła Gmina Tuczno, gdzie ćwiczono scenariusze wypadków mogących wydarzyć się na zbiornikach wodnych. Do akcji ratunkowych, wykorzystano sprzęty, które zostały zakupione w ramach projektu.

Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu opracowanie i wdrożenie planu zwalczania katastrof, nawiązania współpracy jednostek biorących udział w projekcie oraz podnoszenie umiejętności osób biorących udział w tego typu akcjach.

Ćwiczenia odbyły się przy dofinansowaniu w ramach programu Współpracy Interreg VA Niemcy / Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.