Szkoła Podstawowa w Nowogródku Pomorskim, rozpoczęła realizację projektu językowego, w którego skład wchodzą dodatkowe lekcje z języka niemieckiego, wspólne spotkania oraz wyjazdy. Zakupione został yrównież pomoce dydaktyczne do nauki języka obcego oraz wyposażenie multimedialne.Spotkania integracyjne uczestników,będą miały na celu praktycznego zastosowania języka obcego.

Projekt realizowany jest przy udziale partnerów. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Oder-Welse z Brandenburgii, a ze strony polskiej obejmuje Gminy: Dębno, Nowogródek Pomorski, Gryfino oraz Kołbaskowo.

Całość projektu realizowana jest na podstawie umowy o dofinansowanie pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski, jako język obcy” w ramach programu Współpracy Interreg VA Niemcy / Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OP III Edukacja.