Od 3 listopada obowiązują nowe zasady przyznawania dodatku węglowego. Wraz z podpisaniem przez prezydenta ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, nastąpiła też kolejna już nowelizacja ustawy o dodatku węglowym. Dokładnie doprecyzowano zasady przyznawania świadczenia w szczególnych sytuacjach. To spora zmiana, ponieważ dodatek węglowy w wysokości 3000 zł należy się aktualnie większej ilości osób. Mogą one teraz złożyć wniosek, jeśli tego nie zrobiły lub też spotkały się z odmową przyznania świadczenia.

Dodatek węglowy należy się każdemu wnioskodawcy, o ile:

  • prowadzi osobne gospodarstwo domowe,
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu i ma osobne źródło ciepła na węgiel albo korzysta z pieca współdzielonego.

Ustawa stanowi też, że sprawdzi to urzędnik gminy podczas wywiadu środowiskowego, z którego sporządzi notatkę służbową i na tej podstawie przyzna świadczenie.

Kto może ponownie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Nowe przepisy, które obowiązują od 3 listopada zakładają, że wniosek o dodatek węglowy możesz złożyć ponownie, jeśli:

  • twój wniosek został odrzucony przez gminę z powodu obowiązywania reguły "jeden dodatek na jeden adres",
  • nie dopełniłeś obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (nie złożyłeś deklaracji CEEB).

Czas na ponowne złożenie wniosku o dodatek węglowy jest do 30 listopada 2022 roku

 

Wnioski należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2