Informujemy, że na terenie Gminy Nowogródek Pomorski dystrybucją węgla będzie zajmował się skład węgla.

Szczegółowe informacje dot. dystrybucji i zakupu węgla na preferencyjnych warunkach zostaną podane po podpisaniu umowy pomiędzy spółką dystrybuującą węgiel wskazaną przez ministerstwo, a składem węgla.

W dalszym ciągu przyjmowane jest zapotrzebowanie na węgiel od mieszkańców Gminy w asortymencie (groszek, gruby, miał) pod nr tel. 957471760 wew. 35.

Jednocześnie przypominamy, że w myśl zapisów ustawy uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla będą osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, dla których będą wydawane zaświadczenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku.