Jak co roku, Gmina Nowogródek Pomorski uczestniczyła w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”. Według regulaminu wyłonionych zostało 180 laureatów, przy czym z danej Gminy wyłonionych mogło zostać maksymalnie 2 sołectwa. Zostały również wprowadzone zmiany dotyczące karencji 1 roku na uczestnictwo w konkursie. Sołectwa, które brały udział w roku poprzednim, zostały wyłączone z uczestnictwa w składaniu wniosków.

Z dofinansowania na realizację zaplanowanych wcześniej zadań, skorzystały w roku 2022 sołectwa Trzcinna oraz Nowogródek Pomorski, które otrzymały wsparcie finansowe w kwocie po 15 000,00 zł.

Dzięki otrzymanym środkom, pochodzącym w funduszu Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie sołectwa Nowogródek Pomorski powstał teren rekreacyjnego, natomiast sołectwo Trzcinna doposażyło oraz wyremontowało istniejący plac zabaw.

Dzięki zaangażowaniu sołtysów, mieszkańców oraz dzięki dofinansowaniu,  po raz kolejny udało się zrealizować projekty, które będą służyły mieszkańcom długie lata.