Informujemy, że nadal można składać zgłoszenia o przyznanie grantu w ramach  Zachodniopomorskiego  Programu Antysmogowego pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego w Gminie Nowogródek Pomorski poprzez modernizację energetyczną budynków jednorodzinnych w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych”

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich źródłem ciepła określonym w Regulaminie oraz wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego.

 

O granty mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Program może objąć wyłącznie lokale mieszkalne lub budynki jednorodzinne niesłużące prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Załącznik do pobrania

Regulamin