Informujemy, że od dnia od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r. będzie możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu

„Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
w obszarze zielona energia w gospodarstwie.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych-w-obszarze-zielona-energia