O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia   28   marca 2023 roku
o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku

 

Na podstawie art. 57. ust 5  ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z póżn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.  (Dz. U. z 2023 r. poz. 333), podaje się do publicznej wiadomości, że:

1. W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r., będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1999 - 2003,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3)osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,

4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego,  lub kończą naukę w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii,
5)osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-5, posiadające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące   w niżej wymienionych powiatach (miastach na prawach powiatu), winny stawić się do kwalifikacji wojskowej w poniżej określonych miejscach i terminach jej prowadzenia:

Miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Termin kwalifikacji wojskowej

POWIAT BIAŁOGARDZKI - miasto Białogard i gminy: Białogard, Karlino, Tychowo.

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X
w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46

25 maja – 7 czerwca
 i 20 czerwca 2023 roku

POWIAT CHOSZCZEŃSKI - gmina: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Recz.

Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie,
ul. Bohaterów Warszawy 17

29 maja – 15 czerwca,
z wyłączeniem dnia 09.06.2023 roku

POWIAT DRAWSKI - gmina: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Złocieniec.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Drawsku, ul. Warmińska 1

22 maja – 14 czerwca,
z wyłączeniem dnia 09.06.2023 roku

POWIAT GOLENIOWSKI - gmina: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica.

Kompleks Rekreacyjno-Sportowy „Fala”,
 ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

17 kwietnia – 18 maja,
z wyłączeniem dnia 02.05. 2023 roku

POWIAT GRYFICKI - gmina: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów.

Hala Widowiskowo-Sportowa GRYF ARENA
w Gryficach, ul. J. Piłsudskiego 35

02 czerwca – 21 czerwca z wyłączeniem dnia 09.06.2023 roku

POWIAT GRYFIŃSKI - gmina: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa.

 Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, ul. Łużycka 91

15 maja – 07 czerwca 2023 roku

POWIAT KAMIEŃSKI - gmina: Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin.

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim,
ul. Wolińska 7b.

17 kwietnia –

28 kwietnia 2023 roku

POWIAT KOŁOBRZESKI - miasto Kołobrzeg i gminy: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Kołobrzegu, ul. Żurawia 12b.

17 kwietnia – 10 maja,
z wyłączeniem dnia 02.05.2023 roku

POWIAT KOSZALIŃSKI - gmina: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204A

22 maja – 12 czerwca
z wyłączeniem dnia 09.06 2023 roku

POWIAT ŁOBESKI - gmina: Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno.

Przychodnia lekarska, ul. Sikorskiego 6,  73-150 Łobez,

12 czerwca –
23 czerwca 2023 roku

POWIAT MYŚLIBORSKI - gmina: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski.

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15

19 czerwca –
7 lipca 2023 roku

POWIAT POLICKI - gmina: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police.

Gustaw Securitas w Szczecinie, ul. Firlika 19

26 maja – 23 czerwca,
z wyłączeniem dnia
09.06.2023 roku

      

Miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Termin kwalifikacji wojskowej

POWIAT PYRZYCKI - gmina: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice.

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4

17 kwietnia–28 kwietnia 2023 roku

 

POWIAT SŁAWIEŃSKI - miasta: Darłowo i Sławno oraz gminy: Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno.

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie,
ul. Sempołowskiej 2

17 kwietnia  – 10 maja,
z wyłączeniem dnia 02.05.2023 roku

POWIAT STARGARDZKI - miasto Stargard i gminy: Chociwel, Dolice, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dabrowa, Stargard, Suchań.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27

17 kwietnia – 24 maja,
 z wyłączeniem dnia 02.05.2023 roku

POWIAT SZCZECINECKI - miasto Szczecinek i gminy: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek.

Zakład Obsługi Nieruchomości w Szczecinku,
ul. Artyleryjska 9

17 kwietnia – 16 maja,
z wyłączeniem dnia 02.05.2023 roku

POWIAT ŚWIDWIŃSKI - miasto Świdwin i gminy: Brzeżno, Połczyn Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin.

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                          w Świdwinie, ul. Drawska 32

11 maja – 24 maja

2023 roku

POWIAT WAŁECKI - miasto Wałcz i gminy: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz.

Klub Wojskowy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód
w Wałczu, ul. Mazowiecka 2

22 maja – 12 czerwca,
z wyłączeniem dnia 09.06 2023 roku

Miasto KOSZALIN

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204 A

17 kwietnia – 19 maja,
z wyłączeniem dnia 02.05 2023 roku

Miasto SZCZECIN

Gustaw Securitas w Szczecinie, ul. Firlika 19

17 kwietnia–23 czerwca, z wyłączeniem dni
02.05 i 09.06 2023 roku

Miasto ŚWINOUJŚCIE

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1

15 maja – 24 maja
2023 roku

4. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji.

5. Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;|
2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą  stanu  zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego:

- trwałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- zaliczenie do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji: dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje

6. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia:

1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
2) powiatowej komisji lekarskiej: dokumentację medyczną dotyczącą stanu  zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego:

- trwałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- zaliczenie do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji: wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

7. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:

1) w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, w celu wyznaczenia im miejsca i terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.

8. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia. Zgłoszenia można dokonać również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

9. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej. Wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej składa się za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji. Do wniosku osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej dołącza zaświadczenie lekarskie stwierdzające zmiany w jej stanie zdrowia, jakie nastąpiły od dnia ostatniego orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do służby wojskowej.

10. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

11. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, albo też nie zgłoszą się w celu uregulowania stosunku do obowiązku  obrony, albo nie zgłoszą się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony lub odmówią poddania się badaniom lekarskim, lub odmówią udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji w zakresie danych ich dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej -  podlegają  karze ograniczenia wolności albo grzywny zgodnie z art. 681 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.                                                                                                                                                                                                               

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Zbigniew BOGUCKI