PRZYPOMNIENIE!!!

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski przypomina, iż wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy bez wezwania w terminie do 15-go każdego miesiąca.

Zawiadomienie o wysokości opłat wysyłane jest tylko w przypadku zmiany ceny za wywóz odpadów komunalnych.