Jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku Gmina Nowogródek Pomorski brała udział w Konkursie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019”. Zostało złożonych 5 wniosków, niestety ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń z całego województwa, do realizacji z terenu naszej gminy wybrano tylko  2 projekty.

Pierwszy projekt na który otrzymano dofinansowanie, był kontynuacją projektu z roku ubiegłego a mianowicie  zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Karsku. W tym roku przy finansowym wsparciu w wysokości 10 000 zł, wybudowano drewnianą wiatę oraz zakupiono lampy ledowe.

Również 10 000 zł na realizacje projektu konkursowego, otrzymało sołectwo Kinice. Przeznaczone środki przeznaczono na zakup urządzeń placu zabaw, który znajduje się na terenie przy sali wiejskiej.

Dzięki dużemu zaangażowaniu sołtysów oraz mieszkańców, którzy pomagali przy realizacji projektów,  tereny przy salach z roku na rok stają się wspaniałymi miejscami na spotkania oraz integrację mieszkańców.