Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Parzeńsku

W listopadzie br. oddano do użytkowania salę wiejską w m. Parzeńsko. Budynek przeszedł gruntowny remont, który polegał na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektu świetlicy. Sala zyskała dodatkowe pomieszczenia w tym pomieszczenia toalet, których wcześniej brakowało w budynku.  Nowe wnętrze jak i zewnątrz budynku, cieszą tym bardziej, gdyż była to inwestycja, długo wyczekiwana przez mieszkańców wsi. Pozwolenie na budowę uzyskano już w 2016 r. W 2018 r. dopiero była możliwość, żeby złożyć wniosek o przyznanie pomocy, który zakończył się podpisaniem umowy o dofinansowanie w październiku 2018 r. Na początku 2019 r. ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Do realizacji zadania wybrano firmę  Pana Mariusza Szymańskiego z miejscowości Trzcinna, która wykonała prace o wartości 311 949,98 zł. Zadanie zrealizowano przy udziale środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 202 720,00 zł.