Informujemy, iż w związku ze złożonymi rezygnacjami z pełnienia funkcji sołtysa zostały ustalone terminy wyborów sołtysa w następujących sołectwach:

  1. Trzcinna – dnia 5 czerwca 2023 r. o godz. 18:30 w sali wiejskiej w Trzcinnej,
  2. Sumiak – dnia 12 czerwca 2023 r. o godz. 18:30 w sali wiejskiej w Sumiaku.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sołectw Trzcinna i Sumiak na zebranie!

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
Krzysztof Mrzygód